Your browser does not support JavaScript!
109年臺北市週末田徑自我挑戰賽
比賽列表 > 挑戰男子組-標槍 > /決賽
參賽者 參賽單位 選手號碼 成績 名次
陳威
個人(限公開組) DNS  
張耀尹
EnjoyAC DNS  
劉東義
EnjoyAC DNS